Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 220/2020 z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2019 z dnia 15 kwietnia 2019
r.
15.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 219/2020 z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjno - Likwidacyjnej do
oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałych w
postaci sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i
prawnych zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Informatyki
15.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 218/2020 z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjno - Likwidacyjnej do
oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałych
zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Inżynierii i Ochrony
Środowiska
15.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 217/2020 z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie przyznania Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa
wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury
15.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 216/2020 z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Annie Łuszcz -
Kędziak dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Akademia
Bolka i Lolka w Bełchatowie
14.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 215/2020 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok
14.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 214/2020 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
06.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 213/2020 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie "Procedury określającej zasady rozliczeń podatku od
towarów i usług Miasta Bełchatowa i jego jednostek
budżetowych"
06.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 212/2020 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania
wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
06.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 211/2020 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania
wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Bełchatów
06.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się