Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do ujawnienia środka trwałego tj.
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Budowlanych, tj.
od włączenia do kolektora Ø600 przy rzece Rakówce do
budynków 19A i 19B przy ulicy Czaplinieckiej w Bełchatowie
13.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do ujawnienia środka trwałego tj.
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. równoległej do ulicy
Wyspiańskiego w Bełchatowie, tj. od ulicy Czaplinieckiej w
kierunku budynku nr 44B i wzdłuż budynku
13.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjno - Likwidacyjnej
dotyczącej likwidacji części składowej środka trwałego o nr
inwentarzowym 211/7990
13.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wdrożenie z dniem 1 września 2019
roku dla uczniów klasy IV w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w
Bełchatowie innowacji pedagogicznej w zakresie języka
angielskiego i wychowania fizycznego
13.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wdrożenie z dniem 1 września
2019 roku dla uczniów klasy VI w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w
Bełchatowie innowacji pedagogicznej w zakresie języka
angielskiego i wychowania fizycznego
13.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego
w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sportowy
Bełchatów - darmowe treningi", wybranego do realizacji przez
mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach VI Budżetu
Obywatelskiego Bełchatowa
12.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego
w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sport
szkolny nadzieją na lepsze jutro - organizacja imprez sportowych
dla dzieci i mlodzieży"
12.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego
w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i
zapasów"
12.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Bełchatów położonej w obrębie 14 w Belchatowie na rzecz
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w
Bełchatowie
12.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok
12.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się