Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 196/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Pani Emilii
Załęcznej wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Żołnierzy POW w Bełchatowie zastępującej nieobecnego
Dyrektora tej Szkoły
24.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 195/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
gmina Miasto Bełchatów
24.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 194/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy
dokonaniu wydatków oraz rozliczenia płatności dokonywanych
przy ich wykorzystaniu w Miejskim Centrum Sportu w Bełchatowie
24.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 193/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie pobierania opłat za korzystanie z toalety publicznej
usytuowanej na Placu Narutowicza w Bełchatowie
24.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 192/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr
12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie
13.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 191/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego
11.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 190/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn.
"Spotkanie z pieśnią w duchu uwielbienia"
11.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 189/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
11.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 188/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Joannie Mozdrzanowskiej
wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 13 im. UNICEF w
Bełchatowie
11.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 187/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok
11.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się