Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 267/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie przejęcia przez Miasto Bełchatów od Szkoły
Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Lipowej 11 w
Bełchatowie środka trwałego - budowli w postaci przyłącza
wodociągowego.
21.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 266/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 265/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 264/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 202/2019 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego
nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy
wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy
kanalizacji deszczowej
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 263/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji
Mieszkaniowej
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 262/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie utworzenia w III Liceum Ogólnokształcącym w
Bełchatowie z dniem 1 września 2019 roku oddziału mistrzostwa
sportowego na poziomie klasy I dla absolwentów dotychczasowego
gimnazjum
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 261/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie utworzenia w III Liceum Ogólnokształcącym w
Bełchatowie z dniem 1 września 2019 roku oddziału mistrzostwa
sportowego na poziomie klasy I dla absolwentów ośmioletniej
szkoły podstawowej
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 260/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie utworzenia w III Liceum Ogólnokształcącym w
Bełchatowie z dniem 1 września 2019 roku klasy integracyjnej na
poziomie klasy I dla absolwentów ośmioletniej szkoły
podstawowej
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 259/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
12.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 258/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu, sprzedaży, podawania i
spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta
Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki noznej w dniu
10 sierpnia 2019 r. o godzinie 19.00 przy ul. Sportowej 3 w
Bełchatowie
12.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się