Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 161/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Bełchatowa dla realizacji Budżetu
Obywatelskiego Bełchatowa na 2019 rok
24.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 160/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu ochrony zdrowia
24.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 159/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych-budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
24.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 158/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
24.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 157/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
24.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 156/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
24.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 155/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
24.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 154/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
24.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 153/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
24.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 152/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
24.04.2018 więcej