Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 274/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
14.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 273/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
14.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 272/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie "Procedury określającej zasady rozliczeń podatku od
towarów i usług Miasta Bełchatowa i jego jednostek
budżetowych"
09.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 271/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
06.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 270/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
06.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 269/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2018 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowie pn. "
Akcja profilaktyki grypy - GRYPOODPORNI"
06.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 268/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości
06.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 267/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
06.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 266/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2018 roku oddziału
integracyjnego na poziomie klasy I w III Liceum
Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Samorządowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w
Bełchatowie
06.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 265/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2018 roku oddziału
sportowego na poziomie klasy I w III Liceum Ogólnokształcącym
wchodzącym w skład Samorządowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie
06.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się