2017-07-13

Zarządzenie Nr 221/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów

Załączniki

  Zarządzenie 221_2017.pdf 2,87 MB (pdf) szczegóły pobierz