Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Artur Daniłowicz
Inspektor w Zespole Zarządzania Kryzysowego i Spraw obronnych -
upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z
upoważnienia Prezydenta Miasta
24.05.2017 więcej
Marcin Nowak
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - upoważnienie do wydawania
decyzji administracyjnych z upoważnienia Prezydenta Miasta
24.05.2017 więcej
Anna Graczyk
Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bełchatowa -
wydająca decyzje w imieniu Prezydenta Miasta
10.05.2016 więcej
Mirosława Mikła
Zastępca dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Miasta
Bełchatowa - wydająca decyzje w imieniu Prezydenta Miasta
10.05.2016 więcej
Sławomir Grabski
Dyrektor Wydziału Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa -
wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
10.05.2016 więcej
Alina Walaszko
Zastępca Dyrektora Wydziału Inżynierii Urzędu Miasta
Bełchatowa - wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Prezydenta Miasta
10.05.2016 więcej
Grażyna Opołczyńska
Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Architektury Urzędu
Miasta Bełchatowa - wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Prezydenta Miasta
10.05.2016 więcej
Beata Soboń
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Architektury Urzędu
Miasta Bełchatowa - wydająca decyzje w imieniu Prezydenta
Miasta
10.05.2016 więcej
Michał Riabcew
Dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Bełchatowa -
wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
10.05.2016 więcej
Urszula Urbańska
Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta
Bełchatowa - wydająca decyzje administracyjne w imieniu
Prezydenta Miasta
10.05.2016 więcej
12