Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 16 listopada w sprawie objęcia mandatu radnego w miejsce
innego radnego Rady Miejskiej w Bełchatowie kadencji 2018-2023,
którego mandat wygasł.
16.11.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego z 13.11.2018 r.
o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety
wyborcze ...
14.11.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z 05.11.2018 r.
uzupełniające obwieszczenie z 24.10.2018r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze
województwa łódzkiego
09.11.2018 więcej
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełchatowie - ponowne głosowanie
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta
Miasta Bełchatowa
06.11.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z 24.10.2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa łódzkiego
29.10.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z 24.10.2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
29.10.2018 więcej
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełchatowie
z 22.10.2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w
wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4
listopada 2018 r.
23.10.2018 więcej
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełchatowie
z dnia 22 października 2018 r. z wyborów do Rady Miejskiej w
Bełchatowie
23.10.2018 więcej
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bełchatowie
z dnia 04.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Powiatu w Bełchatowie
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z 02.10.2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Miejskiej w Bełchatowie
02.10.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się