2015-12-10

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bełchatowie w dniu 21 lutego 2016 r.- Okręg nr 3

 

Wzory dokumentów dotyczące wyborów uzupełniających dostępne są na stronie:

 

http://piotrkow-trybunalski.pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/

 

 1. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego rady Miejskiej w Bełchatowie - treść w załączniku nr 1

 

 1. ZARZĄDZENIE NR 287/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie - treść w załączniku nr 2

 

 1. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie miejsca i czasu oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej - treść w załączniku nr 3

 

 1. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA z dnia 9 grudnia 2015 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej - treść w załączniku nr 4

 

 1. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16.12.2015 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełchatowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie zarządzonych na dzień 21.02.2016 r. - treść w załączniku nr 5

 

 1. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.12.2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełchatowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie w okręgu wyborczym Nr 3, zarządzonych na dzień 21 lutego 2016 r. - treść w załączniku nr 6

 

 1. KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełchatowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie składu i siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełchatowie oraz pełnionych dyżurach w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie w okręgu wyborczym Nr 3 - treść w załączniku nr 7

 

 1. KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełchatowie z dnia 11 stycznia 2016 r. o terminie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 21 lutego 2016 r.  - treść w załączniku nr 8

 

 1. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA z dnia 14 stycznia 2016 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 21 lutego 2016 r. - treść w załączniku nr 9

 

 1. KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA z dnia 14 stycznia 2016 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Bełchatowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 21 lutego 2016 r. - treść w załączniku nr 10

 

 1. UCHWAŁA NR 3 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełchatowie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie, zarządzonych na dzień 21 lutego 2016 r. - treść w załączniku nr 11

 

 1. OBWIESZCZENIE z dnia 19 stycznia 2016 roku Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełchatowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie, zarządzonych na dzień 21 lutego 2016 r. – treść w załączniku nr 12

 

 1. Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie w okręgu  wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 21 lutego 2016 r. - treść w załączniku nr 13

 

Załączniki

  Załącznik nr 1.pdf 290,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2.pdf 258,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3.pdf 428,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4.pdf 36,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5.pdf 350,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6.pdf 534,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7.pdf 48,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8.pdf 36,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9.pdf 60,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 10.pdf 50,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 11.pdf 61,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 12.pdf 36,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 13.pdf 85,3 KB (pdf) szczegóły pobierz