Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 13.08.2018r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach
wyborców niepełnosprawnych oraz o upływie terminów
związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
15.09.2018 więcej
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi
o składzie Komisji, jej siedzibie i harmonogramie przyjmowania
zgłoszeń list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa
Łódzkiego
13.09.2018 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełchatowie z 12.09.2018 r.
o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych
przez Komisję w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na
radnych do Rady Miejskiej w Bełchatowie i kandydatów na
Prezydenta Miasta Bełchatowa
12.09.2018 więcej
Postanowienie komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 10.09.2018 r.w sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych
11.09.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego z 31.08.2018 r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych
31.08.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego z 29.08.2018 r.
o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych
30.08.2018 więcej
Informacja Prezydenta Miasta Bełchatowa
o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby
niepełnosprawne
30.08.2018 więcej
Komunikat Prezydenta Miasta Bełchatowa z 27.08.2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Bełchatowa miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
27.08.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa z 24.08.2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej
siedzibie gminnej komisji wyborczej
24.08.2018 więcej
Wybory samorządowe 2018 - 21 października 2018 r.
Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej
17.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się