Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 09.07.2020 r.
o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje
wyborcze
10.07.2020 więcej
Postanowienie Nr 201_2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w
Mieście Bełchatowie
08.07.2020 więcej
Postanowienie Nr 196_2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w
Mieście Bełchatowie
07.07.2020 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.
w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w
Mieście Bełchatowie
06.07.2020 więcej
Obwieszczenie PKW z dnia 30.06.2020r.
o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
02.07.2020 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.
w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w
Mieście Bełchatowie
26.06.2020 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z 24.06.2020 r.
w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w
Mieście Bełchatowie
26.06.2020 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.
w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w
Mieście Bełchatowie
23.06.2020 więcej
Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych
Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych
18.06.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się