Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 18/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10
maja 2020r.
21.04.2020 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z 17.04.2020 r.
ws. dodatkowego terminu zgłoszeń dla wyborców do OKW.
17.04.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15.04.2020r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
17.04.2020 więcej
Informacja z dnia 17.04.2020r.
dot. odwołania losowania składów OKW
17.04.2020 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 14.04.2020r.
dotycząca uzupełnień składów OKW w mieście Bełchatów
14.04.2020 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa z 09.04.2010r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa z 09.04.2010r. o
numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych...
09.04.2020 więcej
Postanowienie nr 344/2019 Komisarza Wyborczego
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Bełchatowa
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
30.03.2020 więcej
Komunikat Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27.03.2020r.
w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych
27.03.2020 więcej
Komunikat Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb.
Komunikat o organizacji pracy Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
17.03.2020 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr 9/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście
Bełchatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
28.02.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się