Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Postanowienie nr 233/2019 Komisarza Wyborczego
z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 25 w mieście Bełchatów
26.05.2019 więcej
Postanowienie nr 223/2019 Komisarza Wyborczego
z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 14 w mieście Bełchatów
23.05.2019 więcej
Postanowienie nr 220/2019 Komisarza Wyborczego
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 4 oraz Nr 22 w mieście Bełchatów
23.05.2019 więcej
Postanowienie nr 187/2019 Komisarza Wyborczego
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 12 w mieście Bełchatów
17.05.2019 więcej
Postanowienie nr 186/2019 Komisarza Wyborczego
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Bełchatów
17.05.2019 więcej
Postanowienie nr 185/2019 Komisarza Wyborczego
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 11 w mieście Bełchatów
17.05.2019 więcej
Postanowienie nr 177/2019 Komisarza Wyborczego
z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Bełchatów
17.05.2019 więcej
Postanowienie nr 176/2019 Komisarza Wyborczego
z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Bełchatów
17.05.2019 więcej
Postanowienie nr 172/2019 Komisarza Wyborczego
z dnia 14 maja 32019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 13 w Bełchatowie
14.05.2019 więcej
Postanowienie nr 116/2019 Komisarza Wyborczego
z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
09.05.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się