Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-07-12 14:25:16  EWA WOLNA

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size: 0.8em"><font face="Verdana" size="2"><strong>Straż Miejska</strong><br /> ul. Kościuszki 15<br /> 97-400 Bełchat&oacute;w<br /> Komendant: <strong>Piotr Barasiński </strong><br /> tel. alarmowy: 986<br /> tel. 44/ 635-63-00<br /> fax:44/ 635-63-10<br /> <a href="http://www.belchatowgm.23.e-bip.pl/">http://www.belchatowgm.23.e-bip.pl</a> </font></span></p> ' na '<p> <span style="font-size: 0.8em"><font face="Verdana" size="2"><strong>Straż Miejska</strong><br /> ul. Kościuszki 15<br /> 97-400 Bełchat&oacute;w<br /> Komendant: <strong>Piotr Barasiński </strong><br /> tel. alarmowy: 986<br /> tel. 44/ 635-63-00<br /> fax:44/ 635-63-10<br /> <a href="http://www.e-bip.pl/Start/12552/">http://www.e-bip.pl/Start/12552/</a></font></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Straż Miejska
ul. Kościuszki 15
97-400 Bełchatów
Komendant: Piotr Barasiński
tel. alarmowy: 986
tel. 44/ 635-63-00
fax:44/ 635-63-10
http://www.belchatowgm.23.e-bip.pl

Straż Miejska
ul. Kościuszki 15
97-400 Bełchatów
Komendant: Piotr Barasiński
tel. alarmowy: 986
tel. 44/ 635-63-00
fax:44/ 635-63-10
http://www.e-bip.pl/Start/12552/

2016-02-26 07:51:06  ilonatonn ilonatonn

Utworzono artykuł 39263 o nazwie 'Straż Miejska'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste39263
user_idpuste205926
resource_idpuste513
namepusteStraż Miejska
category_idpuste216
language_idpuste1
shortpusteStraż Miejska
fullpuste

Straż Miejska
ul. Kościuszki 15
97-400 Bełchatów
Komendant: Piotr Barasiński
tel. alarmowy: 986
tel. 44/ 635-63-00
fax:44/ 635-63-10
http://www.belchatowgm.23.e-bip.pl

publishfrompuste2016-02-26 00:00:00
_activepuste1
slugpustestraz-miejska

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się