Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała nr XLVIII/453/18 z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie porozumienia dotyczącego utworzenia na obszarze
Miasta Bełchatowa okręgów wyborczych dla wyborów do Rady
Powiatu w Bełchatowie
29.05.2018 więcej
Uchwała nr XLVIII/452/18 z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Bełchatowa, zakresu i formy informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz określenia zakresu i
formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest
Miasto Bełchatów, za pierwsze półrocze danego roku
budżetowego.
29.05.2018 więcej
Uchwała nr XLVIII/451/18 z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
29.05.2018 więcej
Uchwała nr XLVIII/450/18 z dnia 24 maja 2018 r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa
29.05.2018 więcej
Uchwała nr XLVIII/449/18 z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w
Bełchatowie
29.05.2018 więcej
Uchwała nr XLVIII/448/18 z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Policji w Bełchatowie. odpowiedzialnością i pokrycie go
wkładem pieniężnym w zamian za udziały.
29.05.2018 więcej
Uchwała nr XLVII/447/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
14.05.2018 więcej
Uchwała nr XLVII/446/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
14.05.2018 więcej
Uchwała nr XLVII/445/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia Dnia świętego Jana Pawła II Patrona
Miasta Bełchatowa.
14.05.2018 więcej
Uchwała nr XLVII/444/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Bełchatów
14.05.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się