Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XLIII/407/17 z dnia 21 grudnia 2017 r
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Bełchatowie, na lata
2018-2021
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/406/17 z dnia 21 grudnia 2017 r
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o
zgłoszonych kandydatach na ławników w wyborach
uzupełniających na kadencję 2016-2019 oraz do zniszczenia
nieodebranych dokumentów
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/405/17 z dnia 21 grudnia 2017 r
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2018 rok
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/404/17 z dnia 21 grudnia 2017 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bełchatowa.
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/403/17 z dnia 21 grudnia 2017 r
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Miasta, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/402/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na rok 2017
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/401/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa.
28.12.2017 więcej
Uchwała nr XLII/400/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na rok 2017.
06.12.2017 więcej
Uchwała nr XLII/399/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
06.12.2017 więcej
Uchwała nr XLII/398/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2018 rok”.
06.12.2017 więcej