2017-03-02

Zespół ds. Informacji Społecznej

Kierujący: Aleksandra Jasiczak

e-mail: a.jasiczak@um.belchatow.pl

Tel. 44/733 52 31

 

Do zadań Zespołu ds. Informacji Społecznej należy w szczególności:

  1. realizowanie, przy współpracy z Wydziałami, polityki informacyjnej Miasta;
  2. informowanie mieszkańców i środków masowego przekazu o pracach Rady, Prezydenta i Urzędu;
  3. wydawanie informatora o pracy Prezydenta i Urzędu;
  4. prowadzenie oficjalnej strony Miasta w Internecie;
  5. bieżący przegląd prasy i przygotowywanie informacji o zamieszczonych w niej materiałach dotyczących Miasta, Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta;
  6. prowadzenie i obsługa konferencji prasowych z udziałem Kierownictwa Urzędu;
  7. dbałość o medialny wizerunek organów Miasta.