2015-06-25

Status prawny

Ustrój gminy, zakres działania i zadania gminy regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut Miasta Bełchatowa przyjęty Uchwałą Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. (Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego z 2017 r. poz. 2506).

Załączniki

  Uchwała Nr XXXIV.299.17.pdf 452,25 KB (pdf) szczegóły pobierz