Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
XXVII (korespondencyjna)Sesja Rady Miejskiej 29 października 2020 r., godz. 10.00
XXVII(korespondencyjna)Sesja Rady Miejskiej 29 października 2020
r. (czwartek), godz. 10.00
16.10.2020 więcej
XXVI ( korespondencyjna) Sesja Rady Miejskiej_30 września 2020 r., godz. 10.00
XXVI Sesja Rady Miejskiej_30 września 2020 r. (środa) o godz.
10.00
22.09.2020 więcej
XXV Sesja Rady Miejskiej_27 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
XXV Sesja Rady Miejskiej_27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz.
10.00
19.08.2020 więcej
XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej _ 21 sierpnia 2020r.,godz. 16.30
XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej_21 sierpnia 2020
r.(piątek) o godz. 16.30
19.08.2020 więcej
XXIII Sesja Rady Miejskiej_25 czerwca 2020r., godz. 10.00
XXIII Sesja Rady Miejskiej_25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz.
10.00
18.06.2020 więcej
XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej_16 czerwca 2020r., godz. 17.00
XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, dnia 16 czerwca 2020 r.
(wtorek) o godz. 17.00
15.06.2020 więcej
XXI Sesja Rady Miejskiej _ 28 maja 2020_tryb korespondencyjny
XXI Sesja Rady Miejskiej _ 28 maja 2020 tryb korespondencyjny
15.05.2020 więcej
XX Sesja Rady Miejskiej _ 30 kwietnia 2020_korespondencyjna
30 kwietnia 2020 godz. 12.00 (czwartek) sesja korespondencyjna
15.04.2020 więcej
XIX Sesja Rady Miejskiej _ 27 lutego 2020
27 lutego (czwartek) godz. 10.00
20.02.2020 więcej
XVIII Sesja Rady Miejskiej _ 30 stycznia 2020
30 stycznia 2020 (czwartek) godz. 10.00
22.01.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się