Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 Budowa oświetlenia drogowego ulic: J. Kusocińskiego, W. Rutkiewicz, odc. T. ... 2018-03-07 10:00 przetarg nieograniczony 2018-04-19 Zobacz
12 Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu "Rewitalizacja zdegradowanego ob... 2018-02-01 10:00 przetarg nieograniczony 2018-04-13 Zobacz
13 Konserwacja zieleni na terenie miasta Bełchatowa w 2018r 2018-02-20 10:00 przetarg nieograniczony 2018-04-06 Zobacz
14 „Remonty istniejących (lub wykonanie nowych) nawierzchni chodników, ciągów pi... 2018-03-14 10:00 przetarg nieograniczony 2018-04-05 Zobacz
15 Opracowanie dokumentacji projektowej na: 1.1.rozbudowę istniejącego parkingu... 2018-03-08 10:00 przetarg nieograniczony 2018-03-12 Zobacz
16 1.1. remont pomieszczeń zaplecza sportowego oraz wymiana ogrodzenia boisk tre... 2018-02-09 10:00 przetarg nieograniczony 2018-03-06 Zobacz
17 "Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2018" 2018-01-24 10:00 przetarg nieograniczony 2018-02-28 Zobacz
18 „Budowa demonstracyjnego pasywnego budynku węzła przesiadkowego w Bełchatowie” 2018-02-12 10:00 przetarg nieograniczony 2018-02-27 Zobacz
19 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i c... brak zamówienie z wolnej ręki 2018-02-02 Zobacz
20 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ... 2017-11-29 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-29 Zobacz
123