Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta" 2019-04-11 10:00 przetarg nieograniczony 2019-05-13 Zobacz
12 „Wykonanie wraz z dostawą i montażem szafek szkolnych dla uczniów klas IV – V... 2019-04-02 10:00 przetarg nieograniczony 2019-04-08 Zobacz
13 „Usługa promocyjna dla Miasta Bełchatowa podczas meczów piłki siatkowej rozgr... 2019-03-29 10:00 przetarg nieograniczony 2019-04-03 Zobacz
14 Przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Staszica 18 na potrzeby Miejs... 2019-03-07 10:00 przetarg nieograniczony 2019-03-27 Zobacz
15 Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa 2019-02-06 10:00 przetarg nieograniczony 2019-03-18 Zobacz
16 Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA w formule zaproje... 2019-03-05 10:00 przetarg nieograniczony 2019-03-11 Zobacz
17 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2019 2019-02-21 10:00 przetarg nieograniczony 2019-03-06 Zobacz
18 Budowa parkingu w rejonie bloków 213 i 214 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie... 2019-02-15 10:00 przetarg nieograniczony 2019-03-04 Zobacz
19 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2019 2019-01-25 10:00 przetarg nieograniczony 2019-02-07 Zobacz
20 Przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Staszica 18 na potrzeby Miejs... 2019-01-25 10:00 przetarg nieograniczony 2019-01-28 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się