Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 7 500 000,00 PLN” z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  
Przedmiot zamówienia
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 7 500 000,00 PLN” ... - usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-10-13  
Data publikacji do
2018-04-12  
Termin składania ofert
2017-11-21 10:00  
Numer zgłoszenia
Numer ogłoszenia o zamówieniu Dz.U.S:2017/S 197-404943 z dnia 13.10.2017 r.  
Cpv
66113000-5 Usługi udzielania kredytu
 

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie?

Czy oferta częściowa?

NIE

NIE

 

 

Cena najniższej oferty:

   868 475,73

Cena najwyższej oferty:

1 105 332,76 zł

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej                                                                                            

REGON:

000503089

Kod pocztowy:

96-230

Miasto:

BIAŁA RAWSKA

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

RAWSKI

Adres:

UL. JANA PAWŁA II 38

   

Telefon:

(46) 813 14 30

Fax:

(46) 813 14 31

Cena wybranej oferty netto:

868 475,73 zł

VAT:

   - zł

Cena wybranej oferty brutto:

868 475,73 zł

 

Załączniki

  TABLICA OGŁOSZEŃ ...1.34.2017.pdf 412,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa kredytu Biała Rawska.pdf 748,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się