Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa parkingu pomiędzy blokami 146 i 147 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie w ramach zadania: „Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa”  
Przedmiot zamówienia
Budowa parkingu pomiędzy blokami 146 i 147 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie ... - roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
7.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-07-11  
Data publikacji do
2019-03-31  
Termin składania ofert
2018-07-26 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 586715-N-2018 z dnia 2018-07-11  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

 

Wartość zamówienia: 254 829,69 PLN.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...15-N-2018.pdf 192,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Strona tytułowa SIWZ.pdf 226,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ ZP.271.30.2018.docx 74,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa -....30.2018.docx 14,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-...oetapowe.docx 22,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie w zak...art. 14).docx 13,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie z art...luczenia.docx 24,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie - wyk...ifikacje.docx 18,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz osób.docx 15,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz robót budowlanych.docx 15,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy.docx 17,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Plan wycinki drzew.pdf 544,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt stałej org...cji ruchu.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW - br. dogowa.pdf 3,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR - br. drogowa.pdf 3,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW - br. elektryczna.pdf 3,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SSTWiOR - br. elektryczna.pdf 81,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW - br. sanitarna.pdf 9,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR - br. sanitarna.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KN branża drogowa.pdf 145,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KN odwodnienie.pdf 139,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KN oświetlenie.pdf 103,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kryteria oceny ofert.pdf 178,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt umowy.pdf 2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki Techniczne.pdf 892,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się