Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
"Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Bełchatów oraz jednostek podległych na lata 2018/ 2020"  
Przedmiot zamówienia
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Bełchatów oraz jednostek podległych na lata 2018/ 2020 - Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-04-12  
Data publikacji do
2019-03-31  
Termin składania ofert
2018-04-24 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 543919-N-2018 z dnia 2018-04-12  
Cpv
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Część 01 (66.51.54.00-7)

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie?

Czy oferta częściowa?

Numer oferty częściowej:

NIE

TAK

4

 

 

Cena najniższej oferty:

479 044,00

Cena najwyższej oferty:

726 934,30

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. z siedzibą

w Sopocie

Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Toruniu

REGON:

002892238

Kod pocztowy:

87-100

Miasto:

TORUŃ

Województwo:

KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat:

M. Toruń

Adres:

UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 146B

   

Telefon:

(56) 650 55 00

Fax:

(56) 650 55 48

Cena wybranej oferty:

479 044,00 zł

 

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Część 02 (66.51.60.00-0):

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe

 

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie?

Czy oferta częściowa?

Numer oferty częściowej:

NIE

TAK

5

 

 

Cena najniższej oferty:

30 142,00

Cena najwyższej oferty:

40 000,00

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie

Region Południe Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Łódź 2

REGON:

010001345

Kod pocztowy:

90-510

Miasto:

ŁÓDŹ

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

M. ŁÓDŹ

Adres:

UL. ZAMENHOFA 16

   

Telefon:

(0-42) 308 27 45

Fax:

42 308 28 10

Cena wybranej oferty:

30 142,00 zł

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Część 03 (CPV – 66.51.21.00-3):

a) Ubezpieczenie NNW podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka"

b) Ubezpieczenie NNW członków ochotniczych straży pożarnych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych

c) Ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia za granicą w czasie zagranicznych podróży służbowych

 

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie?

Czy oferta częściowa?

Numer oferty częściowej:

NIE

TAK

2

 

 

Cena najniższej oferty:

39 442,00

Cena najwyższej oferty:

-

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

REGON:

010594552

Kod pocztowy:

02-675

Miasto:

WARSZAWA

Województwo:

MAZOWIECKIE

Powiat:

WARSZAWSKI

Adres:

UL.  WOŁOSKA 22A

   

Telefon:

(022) 469 64 19

Fax:

(022) 469 69 70

Cena wybranej oferty:

39 442,00 zł

 

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Część 04 (CPV - 66.51.41.10-0):

a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

b) Ubezpieczenie autocasco

c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

d) Ubezpieczenie assistance

 

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie?

Czy oferta częściowa?

Numer oferty częściowej:

NIE

TAK

7

 

 

Cena najniższej oferty:

144 885,80

Cena najwyższej oferty:

160 096,00

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW” BIURO REGIONALNE W ŁODZI ODDZIAŁ BEŁCHATÓW

REGON:

012114579

Kod pocztowy:

97-400

Miasto:

BEŁCHATÓW

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

BEŁCHATOWSKI

Adres:

UL.  WOJSKA POLSKIEGO 27A

   

Telefon:

(44) 633 01 03

Fax:

(44) 633 01 03

Cena wybranej oferty:

144 885,80 zł

 

Załączniki

  Tablica Ogłoszeń.pdf 1,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa-cześć 01.pdf 311,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa-część 02.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa-część 03.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa-część 04.pdf 2 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się