Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Konserwacja zieleni na terenie miasta Bełchatowa w 2018r  
Przedmiot zamówienia
Konserwacja zieleni na terenie miasta Bełchatowa w 2018 roku-Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
28.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-02-12  
Data publikacji do
2019-03-31  
Termin składania ofert
2018-02-20 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 516233-N-2018  
Cpv
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
 

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie? :

Czy oferta częściowa? :

NIE

NIE

 

 

Cena najniższej oferty

  891 735,90

Cena najdroższej oferty:

1 030 297,20 zł  

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

KTU – ZIELEŃ  Sp. z o. o.    

REGON:

101443593

Kod pocztowy:

91-202 

Miasto:

Łódź  

Województwo:

Łódzkie

Powiat:

M. Łódź      

Adres:

ul. Warecka 3   

Telefon:

42 657 65 18

Fax:

42 657 65 17

Cena wybranej oferty netto:

824 855,00 zł

VAT:

  66 880,90 zł

Cena wybranej oferty brutto:

891 735,90 zł

 

Załączniki

  Tablica Ogłoszeń ...71.6.2018.pdf 317,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa Nr 328_18.pdf 5,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks nr 1 do Umowy... 04. 18r..pdf 350,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się