Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Budowa demonstracyjnego pasywnego budynku węzła przesiadkowego w Bełchatowie”  
Przedmiot zamówienia
„Budowa demonstracyjnego pasywnego budynku węzła przesiadkowego w Bełchatowie” - roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
150.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-01-26  
Data publikacji do
2019-03-31  
Termin składania ofert
2018-02-12 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 510015-N-2018 z dnia 2018-01-26  
Cpv
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

 

Wartość zamówienia: 6 537 601,41 PLN.

 

Zamówienie jest współfinansowane w 85 % kosztów kwalifikowanych środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla projektu pn.: „Budowa demonstracyjnego pasywnego budynku węzła przesiadkowego w Bełchatowie.”

Załączniki

  Grupa kapitałowa -...1.7.2018.docx 14,68 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf 508,16 KB (pdf) szczegóły pobierz