Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
1.1. remont pomieszczeń zaplecza sportowego oraz wymiana ogrodzenia boisk treningowych GKS Bełchatów, 1.2. budowa wentylacji mechanicznej w budynku głównym GKS Bełchatów, w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja infrastruktury sportowej GKS Bełchatów”  
Przedmiot zamówienia
1.1. remont pomieszczeń zaplecza sportowego oraz wymiana ogrodzenia boisk treningowych GKS Bełchatów, ... - roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-01-25  
Data publikacji do
2019-03-31  
Termin składania ofert
2018-02-09 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 507176-N-2018 z dnia 2018-01-25  
Cpv
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

Wartość zamówienia: 681 121, 15 PLN

 

Zadanie w zakresie pkt 1.1. będzie realizowane z wykorzystaniem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Modernizacja Infrastruktury Sportowej-Edycja 2017”.

Załączniki

  Grupa kapitałowa -...1.5.2018.docx 14,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf 445,4 KB (pdf) szczegóły pobierz