Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
1.1. remont pomieszczeń zaplecza sportowego oraz wymiana ogrodzenia boisk treningowych GKS Bełchatów, 1.2. budowa wentylacji mechanicznej w budynku głównym GKS Bełchatów, w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja infrastruktury sportowej GKS Bełchatów”  
Przedmiot zamówienia
1.1. remont pomieszczeń zaplecza sportowego oraz wymiana ogrodzenia boisk treningowych GKS Bełchatów, ... - roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-01-25  
Data publikacji do
2019-03-31  
Termin składania ofert
2018-02-09 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 507176-N-2018 z dnia 2018-01-25  
Cpv
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Informacje o oferentach

 

Czy unieważniono postępowanie :

 

 

 

 

 

Czy oferta częściowa :

 

NIE

 

 

 

 

 

NIE

Cena najniższej oferty

777 410,43 zł

Cena najdroższej oferty:

-

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

MK Budima Sp. z o.o.

REGON:

101781700

Kod pocztowy:

 97-400

Miasto:

 Bełchatów

Województwo:

 łódzkie

Powiat:

 bełchatowski

Adres:

 Pl. Wolności 16 d

Adres poczty elektronicznej:

 

Telefon:

44 632 88 72

Fax:

44 632 88 72

Cena wybranej oferty netto:

632 041,00 zł

VAT:

145 369,43 zł

Cena wybranej oferty brutto:

777 410,43 zł

 

Załączniki

  Tablica ogłoszeń ...71.5.2018.pdf 429,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa 182-18 (GKS).pdf 2,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks nr 1 do umowy 182-18.pdf 201,75 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się