Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w Użytkowaniu Zamawiającego Miasta Bełchatowa  
Przedmiot zamówienia
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Zama.-usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
zamówienie z wolnej ręki  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-01-19  
Data publikacji do
2019-03-31  

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Informacje

Czy unieważniono postępowanie? :

 

 

 

 

 

 

NIE

 

 

 

Cena wynegocjowana z wykonawcą

2  323 602,90 zł

 

Wybrano następującego wykonawcę

Firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

REGON:

590002230

Kod pocztowy:

97-400

Miasto:

Bełchatów

Województwo:

łódzkie

Powiat:

bełchatowski

Adres:

ul. Czyżewskiego 7

Adres poczty elektronicznej:

-

Telefon:

44  632 37 73

Fax:

44  632 62 33

Cena  netto:

2  151 484,20 zł

VAT:

    172 118,70 zł

Cena brutto:

 2 323 602,90 zł

 

Załączniki

  Umowa.pdf 965,61 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się