Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I"  
Przedmiot zamówienia
Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I"  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
150.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-01-17  
Data publikacji do
2019-03-31  
Termin składania ofert
2018-02-01 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 505735-N-2018 z dnia 17.01.2018  
Cpv
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232120-9 Roboty nawadniające
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie? :

Czy oferta częściowa? :

NIE

NIE

 

 

Cena najniższej oferty

  7 622 814,04

Cena najdroższej oferty:

  8 054 040,00 zł  

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

BINŻ SPÓŁKA AKCYJNA   

REGON:

590022160

Kod pocztowy:

97-400 

Miasto:

Bełchatów  

Województwo:

Łódzkie

Powiat:

Bełchatowski     

Adres:

ul. Olsztyńska 3   

Telefon:

44 633 86 86

Fax:

44 635 60 69

Cena wybranej oferty netto:

6 197 409,79 zł

VAT:

1 425 404,25 zł

Cena wybranej oferty brutto:

7 622 814,04 zł

 

Załączniki

  Tablica Ogłoszeń ...71.3.2018.pdf 392,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa Nr 179.pdf 7,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks nr 1.pdf 355,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks nr 2.pdf 299,18 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się