Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Budowa demonstracyjnego pasywnego budynku węzła przesiadkowego w Bełchatowie”  
Przedmiot zamówienia
„Budowa demonstracyjnego pasywnego budynku węzła przesiadkowego w Bełchatowie” - roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
150.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-12-12  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2018-01-04 10:00  
Numer zgłoszenia
Numer ogłoszenia o zamówieniu 629082-N-2017 z dnia 12.12.2017 r.  
Cpv
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie?

 

 

 

 

Czy oferta częściowa?

TAK

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

 

Cena najniższej oferty:

-

Cena najwyższej oferty:

-

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

-

REGON:

-

Kod pocztowy:

-

Miasto:

-

Województwo:

-

Powiat:

-

Adres:

-

   

Telefon:

-

Fax:

-

Cena wybranej oferty netto:

-

VAT:

-

Cena wybranej oferty brutto:

-

 

Załączniki

  Zawiadomienie o uni...ępowania.pdf 395,25 KB (pdf) szczegóły pobierz