Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku” – część II  
Przedmiot zamówienia
„Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku” – część II - roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-12-04  
Data publikacji do
2018-04-05  
Termin składania ofert
2017-12-19 10:00  
Numer zgłoszenia
Numer ogłoszenia o zamówieniu 625653-N-2017 z dnia 04.12.2017 r.  
Cpv
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Informacje o oferentach

Czy unieważniono postępowanie? :

 

 

 

Czy oferta częściowa? :

 

 

NIE

 

 

NIE

Cena najniższej oferty

 889 044,00 zł

Cena najdroższej oferty:

-

 

Wybrano następującą ofertę

Firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

REGON:

590002230

Kod pocztowy:

97-400

Miasto:

Bełchatów

Województwo:

łódzkie

Powiat:

bełchatowski

Adres:

ul. Czyżewskiego 7

Adres poczty elektronicznej:

 

Telefon:

44 6323773

Fax:

44 6326233

Cena wybranej oferty netto:

 722 800,00 zł

VAT:

 166 244,00 zł

Cena wybranej oferty brutto:

 889 044,00  zł

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...1.39.2017.pdf 288,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Strona tytułowa SIWZ.pdf 250,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ -ZP.271.39.2017.docx 67,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-...oetapowe.docx 21,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Tablica ogłoszeń ...1.39.2017.pdf 494,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa Nr 031 18.pdf 7,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks nr 1.pdf 383,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks nr 2.pdf 310,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się