2015-05-27

Zmiana miejsca pobytu stałego na terenie Miasta Bełchatowa

 

Forma wnoszenia podania sprawy:

Wniosek należy złożyć w Zespole ds. Ewidencji Danych Osobowych,  parter, pok. 110-112, ul. Generała Czyżewskiego 7

- stawiennictwo osobiste + formularz „zgłoszenie pobytu stałego”

- stawiennictwo osobiste właściciela lokalu lub najemcy lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie

Wymagane dokumenty:

załączniki do wglądu:

- dowód osobisty osoby meldującej się,

- akt notarialny lub umowa najmu lokalu, oraz dowód osobisty właściciela.

- odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób niepełnoletnich.
Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: dowolny
Opłaty: Nie dotyczy
Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy
Forma zakończenia sprawy: Zaświadczenie o zameldowania na pobyt stały
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe: formularze do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta ,ul. Kościuszki 1, (parter) lub w Zespole ds. Ewidencji Danych Osobowych ,parter, pokój 110-112,ul. Generała Czyżewskiego 7. BIP - karty usług

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności /DZ.U. z 2015r.Nr 217, poz.388 z póź. zm./

 

Pracownik odpowiedzialny: Danuta Golik, Urszula Antoszczyk, Anna Obrębska, Ewelina Otręba
Numer pokoju: 110-112 /parter/
Telefon: 44/733 52 48
Adres: Ul. Generała Czyżewskiego 7
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych (EDO)

 

Załączniki

  Karta usług II- 5.doc 192 KB (doc) szczegóły pobierz
  II-5 wniosek.pdf 154,01 KB (pdf) szczegóły pobierz