2016-03-04

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Forma wnoszenia podania sprawy: pisemne złożenie wniosku według załączonego formularzaw Wydziale Rozwoju Miasta (WRM) pok. 301, 302 (II piętro), ul. Kościuszki 1
Wymagane dokumenty: pismo ze zgłoszeniem zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: dowolny
Opłaty: -
Jednostki/Komórki współpracujące: -
Forma zakończenia sprawy: Decyzja o wygaszenięciu zezwolenia, decyzja o zmianie danych w zezwoleniu
Termin załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Informacje dodatkowe: -

 

Podstawa prawna:

 -Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego

 

Pracownik odpowiedzialny: Sternicka Henryka, Płuska Michał, Przerywacz Łukasz
Numer pokoju: 301,302 (II piętro)
Telefon: 44/733 51 60, 44/733 51 89
Adres: ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Wydział Rozwoju Miasta (WRM)

 

Załączniki

  III - 8 karta.doc 142,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  III - 8 wniosek.docx 21,9 KB (doc) szczegóły pobierz