2015-05-29

Zameldowanie na pobyt stały

Forma wnoszenia podania sprawy:

Wniosek należy złożyć w Zespole ds. Ewidencji Danych Osobowych ul.Generała Czyżewskiego 7,/ parter/, pok. 110-112

- stawiennictwo osobiste + formularz „ zgłoszenie pobytu stałego”

- stawiennictwo osobiste właściciela lokalu lub najemcy lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie

Wymagane dokumenty:

Załączniki do wglądu:

- dowód osobisty osoby meldującej się oraz właściciela  lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

- akt notarialny lub umowa najmu lokalu w którym ma  nastąpić zameldowanie

- odpis skrócony aktu urodzenia  w przypadku osób niepełnoletnich

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: dowolny
Opłaty: Nie dotyczy
Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy
Forma zakończenia sprawy: Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Formularze do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta,ul. Kościuszki 1, (parter ) lub w Zespole ds. Ewidencji Danych Osobowych, parter, pokój 110-112, ul.Generała Czyżewskiego 7. BIP- karty usług

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności /DZ.U. z 2015r.Nr 217, poz.388 z póź. zm./

 

Pracownik odpowiedzialny: Danuta Golik, Urszula Antoszczyk, Anna Obrębska, Ewelina Otręba
Numer pokoju: 110-112 ( parter)
Telefon: 44/733 52 48
Adres: Ul. Generała Czyżewskiego 7
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych (EDO)

 

Załączniki

  karta usług II - 6.doc 192 KB (doc) szczegóły pobierz
  II-6 wniosek.pdf 154,01 KB (pdf) szczegóły pobierz