2015-05-29

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Forma wnoszenia podania sprawy:

Wniosek należy złożyć w Zespole ds. Ewidencji Danych Osobowych, parter, pok. 110-112, ul. Generała Czyżewskiego 7

- stawiennictwo osobiste + formularz „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”

- stawiennictwo osobiste właściciela lokalu lub najemcy lokalu.

Wymagane dokumenty:

załączniki do wglądu:

- dowód osobisty,

- akt notarialny lub umowa najmu lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: dowolny
Opłaty:

Nie pobiera sie opłat za dokonanie czynności realizacji obowiązku meldunkowego.

Na wniosek osoby w przedmiocie wydania zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Jednostki/Komórki współpracujące: Nie dotyczy
Forma zakończenia sprawy: Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na wniosek
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe: formularze do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta ul. Kościuszki 1, (parter ) lub w Zespole ds. Ewidencji Danych Osobowych , parter, pok. 110-112, ul. Generała Czyżewskiego 7. BIP - karty usług

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności /DZ.U. z 2015r., poz.388 z póź. zm./.

Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej /tj.Dz.U.z 2015r.poz.783/

 

 

Pracownik odpowiedzialny: Danuta Golik, Urszula Antoszczyk, Anna Obrębska, Ewelina Otręba
Numer pokoju: 110-112 ( parter)
Telefon: 44/733 52 48
Adres: ul. Generała Czyżewskiego 7
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych (EDO)

 

Załączniki

  karta usług II-8.doc 194,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  II-8 wniosek.pdf 156,75 KB (pdf) szczegóły pobierz