2017-10-09

Wykonanie prac remontowych w nieruchomościach komunalnych

Forma wnoszenia podania sprawy: Pisemne złożenie podania w dowolnej formie w Kancelarii Ogólnej (parter, ul. Kościuszki 1) lub listownie
Wymagane dokumenty: Podanie
Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: Podania o przydział mieszkania przyjmowane są w każdym terminie
Opłaty: Nie dotyczy.
Jednostki/Komórki współpracujące: PGM Sp. z o.o. , ZIT, ZM,WI
Forma zakończenia sprawy: Odpowiedź pisemna określająca rozstrzygnięcie.
Termin załatwienia sprawy: Odpowiedzi na złożone podania udzielane są wg terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: Wymogi: aktualna umowa najmu, brak zadłużenia z tytułu najmu lokalu

 

Podstawa prawna:

-Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

-Prawo budowlane;

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;

-Kodeks cywilny.

 

Pracownik odpowiedzialny: Aleksandra Kik
Numer pokoju: 102
Telefon: 44/733 51 02
Adres: Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Lokalowych

 

Załączniki

  karta usług remonty.doc 143,5 KB (doc) szczegóły pobierz