2017-10-10

Odbiór, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bełchatowa, zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych

Forma wnoszenia podania sprawy: Pisemne złożenie wniosku w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta  Bełchatowa ul. Kościuszki 1
Wymagane dokumenty: Wniosek o dokonanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych
Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: dowolny
Opłaty: nie dotyczy
Jednostki/Komórki współpracujące: nie dotyczy
Forma zakończenia sprawy: przyjęcie wniosku, zlecenie realizacji
Termin załatwienia sprawy: od 14 do 30 dni
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Miasto Bełchatów całkowicie finansuje koszty odbioru odpadów zawierających azbest, transportu tych odpadów, ich składowania i unieszkodliwienia. Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości dot. tylko osób fizycznych. Wnioski realizowane są do końca listopada każdego roku – według kolejności wpływu oraz wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na dany rok kalendarzowy

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów.

 

Pracownik odpowiedzialny: Feliks Kaczor
Numer pokoju: 2 (parter), bud. B
Telefon: 44/733 52 35
Adres: Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta (ZIT)

 

Załączniki

  XII-11 karta azbest.docx 74,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  XII-11 wniosek.docx 16,74 KB (doc) szczegóły pobierz