2015-05-29

Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych z tytułu umieszczania reklam lub obiektów budowlanych oraz na prawach wyłączności

Forma wnoszenia podania sprawy:

pisemne złożenie wniosku według załączonego wzoru w Punkcie Obsługi Klienta na  parterze Urzędu Miasta ul. Kościuszki 1

Wymagane dokumenty:

- plan sytuacyjny w skali 1:500  z zaznaczonym zakresem zajęcia pasa drogowego lub szkic  w dwóch egzemplarzach

- projekt organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany)

- pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wniosek jest składany przez osobę upoważnioną)

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: co najmniej 7 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego
Opłaty:

opłaty  zgodnie z:

-Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr V/32/11 z dnia 03.02.2011 r.

-Uchwałą Rady Powiatu w Bełchatowie Nr VI/54/2011 z dnia 30.03.2011 r.

Jednostki/Komórki współpracujące: nie dotyczy
Forma zakończenia sprawy: decyzja administracyjna
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z Kpa
Tryb odwoławczy: Za pośrednictwem Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.
Informacje dodatkowe: Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego może ulegać zmianie w drodze uchwał podejmowanych przez Radę Miasta lub Radę Powiatu w Bełchatowie

 

Podstawa prawna: na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz § 1 ust. 1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz na podstawie art. 15 i 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Pracownik odpowiedzialny: Renata Pieczko
Numer pokoju: 18 (bud. B)
Telefon: 44/733 52 33
Adres: Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta (ZIT)

 

Chcąc zrealizować usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, wymagane jest posiadanie konta użytkownika (rejestracja na platformie ePUAP jest darmowa i składa się z kilku prostych kroków) >>zobacz więcej<<

Załączniki

  XII-5 - karta umies...czności.doc 71 KB (doc) szczegóły pobierz
  XII-5 wniosek.docx 17,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  XII-5 wniosek II.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz