Lista artykułów

Nazwa artykułu
Odbiór, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bełchatowa, zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych
Odbiór, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Bełchatowa, zgromadzonych na działkach
gruntowych osób fizycznych
10.10.2017 więcej
Wykonanie prac remontowych w nieruchomościach komunalnych
Wykonanie prac remontowych w nieruchomościach komunalnych
09.10.2017 więcej
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
26.04.2017 więcej
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
07.09.2016 więcej
Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do
danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
04.03.2016 więcej
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla
przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji
przyjęć
03.03.2016 więcej
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
17.02.2016 więcej
Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych z tytułu umieszczania reklam lub obiektów budowlanych oraz na prawach wyłączności
Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i
powiatowych z tytułu umieszczania reklam lub obiektów
budowlanych oraz na prawach wyłączności
29.05.2015 więcej
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych wpis, zmiana, wykreślenie
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych wpis, zmiana,
wykreślenie
29.05.2015 więcej