Lista artykułów

Nazwa artykułu
Realizacja praw osób, których dane dotyczą - na podstawie rozporządzenia 2016/679
Realizacja praw osób, których dane dotyczą - na podstawie
rozporządzenia 2016/679
27.12.2019 więcej
Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o
których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
23.07.2019 więcej
Budżet Obywatelski Bełchatowa
Budżet Obywatelski Bełchatowa
12.06.2019 więcej
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
13.06.2018 więcej
Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
22.05.2018 więcej
Odbiór, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bełchatowa, zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych
Odbiór, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Bełchatowa, zgromadzonych na działkach
gruntowych osób fizycznych
10.10.2017 więcej
Wykonanie prac remontowych w nieruchomościach komunalnych
Wykonanie prac remontowych w nieruchomościach komunalnych
09.10.2017 więcej
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
26.04.2017 więcej
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
07.09.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się