Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa
- nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 18/9 o pow.
0,3441 ha w obrębie 12, położona przy ul. Haliny Konopackiej w
Bełchatowie
02.08.2021 więcej
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa
- nieruchomość oznaczona działką nr 229/7 o pow. 0,4553ha
położona przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w obrębie 02
miasta Bełchatowa
21.07.2021 więcej
Ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Miasta Bełchatowa
- działka nr 677/1 obr. 09; - część działki nr 65/5 obr. 12;
- część działki nr 933/6 obr. 09; - część działki nr
535/3 obr. 10
20.07.2021 więcej
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa
- nieruchomość oznaczona działkami nr 30/13 oraz 29/10 o
łącznej powierzchni 1,0931ha, położona przy ul. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w obrębie 02 miasta Bełchatowa
14.07.2021 więcej
Nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego
Nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu
użytkowego położonego w budynku Węzła przesiadkowego przy
ul. Czaplinieckiej 119 w Bełchatowie.
29.01.2020 więcej
Nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego
Nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu
użytkowego położonego w budynku Węzła przesiadkowego przy
ul. Czaplinieckiej 119 w Bełchatowie
16.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się