Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów i wskaźnika zwiększającego na dzień 31 marca 2019 r.
24.04.2019 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów i wskaźnika zwiększającego na dzień 18 października
2018 r.
22.10.2018 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów i wskaźnika zwiększającego na dzień 31 marca 2018 r.
23.04.2018 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów i wskaźnika zwiększającego w miesiącu styczniu 2018
r.
29.01.2018 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu listopadzie 2017 r.
21.11.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu październiku 2017 r.
31.10.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu wrześniu 2017 r.
26.09.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu sierpniu 2017 r.
22.08.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu lipcu 2017 r.
17.07.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu czerwcu 2017 r.
27.06.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się