Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu listopadzie 2017 r.
21.11.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu październiku 2017 r.
31.10.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu wrześniu 2017 r.
26.09.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu sierpniu 2017 r.
22.08.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu lipcu 2017 r.
17.07.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu czerwcu 2017 r.
27.06.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu maju 2017 r.
23.05.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu kwietniu 2017 r.
25.04.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu marcu 2017 r.
28.03.2017 więcej
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby
uczniów w miesiącu lutym 2017 r.
20.02.2017 więcej
12