Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2018
19.12.2017 więcej