2018-02-15

Petycja z dnia 13.02.2018r.

PRZEDMIOT PETYCJI
(skan petycji w załączniku)

DATA ZŁOŻENIA PETYCJI       OPINIE W PRZEDMIOCIE PETYCJI  PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
Petycja w sprawie utworzenia w Bełchatowie specjalnej Strefy Kibica 13.02.2018 r.  

11.05.2018 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach termin rozpatrzenia petycji przedłużono do dnia 15.06.2018 r.

 

 

Załączniki

  Petycja z dnia 13.02.2018r..pdf 484,47 KB (pdf) szczegóły pobierz