Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja z dnia 25.11.2016r.
Petycja mieszkańców ulic w sprawie remontów dróg dojazdowych
do posesji i ogólnej poprawy ich jakości oraz założenia
oświetlenia
21.12.2016 więcej
Petycja znak KP.152.105.2016 z 26.04.2016r
w sprawie zakazu wstępu cyrków ze zwierzętami na teren
Bełchatowa
17.05.2016 więcej
Petycja Pani Magdaleny Łachman z 11.03.2016 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji
przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach
miejskich Miasta Bełchatowa oraz zakazu dystrybucji
materiałów marketingowych cyrków wykorzystujących zwierzęta
na terenie placówek oświatowych w Bełchatowie.
22.03.2016 więcej
Petycja Pana Macieja Dobrzyńskiego z 11.03.2016 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji
przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach
miejskich Miasta Bełchatowa oraz zakazu dystrybucji
materiałów marketingowych cyrków wykorzystujących zwierzęta
na terenie placówek oświatowych w Bełchatowie.
22.03.2016 więcej
Petycja Pani Angeliki Wołoszyn z 11.03.2016 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji
przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach
miejskich Miasta Bełchatowa oraz zakazu dystrybucji
materiałów marketingowych cyrków wykorzystujących zwierzęta
na terenie placówek oświatowych w Bełchatowie.
22.03.2016 więcej
Petycja Pani Ireny Łachman z 11.03.2016 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji
przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach
miejskich Miasta Bełchatowa oraz zakazu dystrybucji
materiałów marketingowych cyrków wykorzystujących zwierzęta
na terenie placówek oświatowych w Bełchatowie.
22.03.2016 więcej
Petycja Pani Teresy Orzeszek z 11.03.2016 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji
przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach
miejskich Miasta Bełchatowa oraz zakazu dystrybucji
materiałów marketingowych cyrków wykorzystujących zwierzęta
na terenie placówek oświatowych w Bełchatowie.
22.03.2016 więcej
Petycja Pani Jessici Wisniewskiej z 11.03.2016 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji
przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach
miejskich Miasta Bełchatowa oraz zakazu dystrybucji
materiałów marketingowych cyrków wykorzystujących zwierzęta
na terenie placówek oświatowych w Bełchatowie.
22.03.2016 więcej
Petycja Pani Lucyny Ziarkowskiej z 11.03.2016 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji
przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach
miejskich Miasta Bełchatowa oraz zakazu dystrybucji
materiałów marketingowych cyrków wykorzystujących zwierzęta
na terenie placówek oświatowych w Bełchatowie.
22.03.2016 więcej
Petycja Pani Barbary Skalskiej z 11.03.2016 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji
przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach
miejskich Miasta Bełchatowa oraz zakazu dystrybucji
materiałów marketingowych cyrków wykorzystujących zwierzęta
na terenie placówek oświatowych w Bełchatowie.
22.03.2016 więcej