2015-12-01

Petycje 2015 rok

L.p. PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ PRZEDMIOT PETYCJI
(skan petycji)
DATA ZŁOŻENIA PETYCJI OPINIE W PRZEDMIOCIE PETYCJI PRZEWIDYWANY
TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI
SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI
1. Karol Breguła skan petycji w załączniku 20.11.2015 Opinia prawna z dnia 29.12.2015 25.01.2016

Prezydent Miasta Bełchatowa, wpisując się w zgłoszone oczekiwanie społeczne, pozytywnie rozpatrzył zgłoszoną petycję w sprawie rozbudowania Biuletynu Informacji Publicznej o rejestr zawieranych umów.  Począwszy od 01 stycznia 2016 roku Miasto Bełchatów będzie dokonywać publikacji rejestru zawartych umów powodujących zaciągnięcie zobowiązań w Biuletynie Informacji Publicznej, w okresach kwartalnych, po zakończeniu każdego kwartału, w szczegółowości: numer umowy, data zawarcia, treść (przedmiot umowy), dane zleceniobiorcy (imię i nazwisko/nazwa), okres realizacji oraz wartość brutto umowy, w formacie PDF.

 

Załączniki

  petycja z dnia 20.11.2015.pdf 367,67 KB (pdf) szczegóły pobierz