Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Katarzyna Blok
p.o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Krasnala
Hałabały w Bełchtowie
17.09.2021 więcej
Marta Golis
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Krasnala Hałabały
w Bełchatowie
15.09.2021 więcej
Izabela Anioł
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im Stefana Żeromskiego w
Bełchatowie
12.05.2021 więcej
Iwona Kalińska
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie
26.01.2021 więcej
Paweł Woźniak
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie
29.12.2020 więcej
Anna Łuszcz-Kędziak
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bełchatowie
19.10.2020 więcej
Aneta Dąbrowska
Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w
Bełchatowie
15.06.2020 więcej
Krzysztof Nowak
p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
03.06.2020 więcej
Urszula Dudek-Nitecka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13
03.06.2020 więcej
Renata Szustakiewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
02.06.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się