Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz organizacji pozarządowych
Wykaz organizacji pozarządowych
07.02.2018 więcej
Wykaz organizacji pożytku publicznego
Wykaz organizacji pożytku publicznego
16.01.2018 więcej
Program współpracy Miasta Bełchatowarych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Program współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018
20.01.2017 więcej
Sprawozdanie z ngo 2016
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta
Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok
2016
06.05.2016 więcej
Formularze
Formularze
23.02.2016 więcej