Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
18.03.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
18.03.2019 więcej
Protokół
z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Bełchatowa dotyczących projektu uchwały w sprawie wymagań,
jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego
Bełchatowa.
15.03.2019 więcej
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z
realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego
konkursu ofert w 2018 roku
13.03.2019 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Propagowanie wartości chrześcijańskich zakorzenionych w kulturze polskiej poprzez współorganizację i udział w dwóch koncertach ewangelizacyjnych
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Propagowanie wartości
chrześcijańskich zakorzenionych w kulturze polskiej poprzez
współorganizację i udział w dwóch koncertach
ewangelizacyjnych
19.03.2019 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Śniadanie wielkanocne
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych
19.03.2019 więcej
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w spr. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dla
przedsięwzięcia pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 484"
12.03.2019 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
19.03.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na wyłączne zagospodarowanie
części placu w obrębie parku przy Muzeum Regionalnym w
Bełchatowie z przeznaczeniem na wesołe miasteczko podczas XL
Dni Bełchatowa
18.03.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się