Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie
usług publicznych - Świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Miasta Bełchatowa.
04.10.2017 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie oświaty i wychowania
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2018 roku w zakresie oświaty i wychowania
25.04.2018 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi
25.04.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- działka nr 215/13 obręb 11 - działka nr 111/32 obręb 13
25.04.2018 więcej
19.04.2018 więcej
19.04.2018 więcej
19.04.2018 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
18.04.2018 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. "Organizacja 44. Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Memoriał Henryka Łasaka" oraz "Organizowanie imprez sportowych oraz udział dzieci i młodzieży w zawodach i szkoleniach"
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych pn. "Organizacja 44. Ogólnopolskiego Wyścigu
Kolarskiego Memoriał Henryka Łasaka" oraz "Organizowanie imprez
sportowych oraz udział dzieci i młodzieży w zawodach i
szkoleniach"
18.04.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
- część działki nr 98 obręb 10 - część działki nr 26/2
obręb 02
18.04.2018 więcej
123