Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego
dot. wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
13.06.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- działka nr 447/119 obręb 16; - działka nr 447/152 obręb
16; - działka nr 447/165 obręb 16; - działka nr 447/136
obręb 16;
04.06.2019 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych na terenie Miasta Bełchatowa
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa
03.06.2019 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
03.06.2019 więcej
Pomoc publiczna udzielona w 2018 r.
Pomoc publiczna udzielona w 2018 r.
31.05.2019 więcej
Ulgi w podatkach i opłatach udzielone w 2018r.
Ulgi w podatkach i opłatach udzielone w 2018r.
31.05.2019 więcej
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
05.11.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się