Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 18.05.2020r.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
z dnia 18.05.2020r. dot. pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji
pn. Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 484.
22.05.2020 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
- działka nr 61/10 obręb 09; - działka nr 160/9 obręb 14
14.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów
w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie
15.05.2020 więcej
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pn. "100. Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II Patrona Miasta Bełchatowa 1920-2020"
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pn. "100.
Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II Patrona Miasta
Bełchatowa 1920-2020"
21.05.2020 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
21.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
18.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
18.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
18.03.2020 więcej
Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
o ograniczeniu bezpośrednich wizyt w placówkach ZUS
13.03.2020 więcej
Zarządzenie Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w
związku z obecną sytuacją epidemiologiczną
12.03.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się