Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja Miasta Bełchatowa o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego
Informacja Miasta Bełchatowa o rozpoczęciu realizacji projektu
partnerskiego
10.07.2020 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
- nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 97/5 o pow.
0,0354ha, położona w obrębie 15 przy ul. Letniej; -
nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 582/4 o pow.
0,0131ha, położona w obrębie 05 przy ul. Łowickiej; -
nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 166/4 o pow.
0,1120ha, położona w obrębie 04 przy ul. Kazimierza
Jasińskiego; - nieruchomość niezabudowana oznaczona działką
nr 166/6 o pow.0,1397ha, położona w obrębie 04 przy ul.
Kazimierza Jasińskiego
03.08.2021 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
- część działki nr 806 o powierzchni około 40m2 położonej
w obrębie 09
03.08.2021 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
- nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 357/1 o
pow. 0,9129ha w obrębie 15 w Bełchatowie; - nieruchomość
niezabudowana oznaczona działką nr 209/14 o pow. 0,0211ha w
obrębie 09 w Bełchatowie; - nieruchomość zabudowana budynkiem
handkowo-uslugowym o pow. użytkowej 115,23m2, pow. zabudowy
87,00m2 oznaczona działką nr 483/4 o pow. 0,0110ha w obrębie
12 w Bełchatowie
27.07.2021 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
- działka nr 1096 obręb 09; - działki o nr nr 4/29, 5/7 obręb
08
20.07.2021 więcej
Informacja o wyniku przetargu
- działka nr 18/9 obręb 12; działka nr 82/1 obręb 11;
działki nr 421/1 i 421/2 obręb 19
02.08.2021 więcej
Informacja o wyniku przetargu
- działka nr 25/19 obręb 02 miasta Bełchatowa
30.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów z 21.07.2021
o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
23.07.2021 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie
"przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"
16.07.2021 więcej
Zarządzenie nr 134/2021 Prezydenta Miasta Bełchatowa
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym pn. "Drogowskazy - działania podnoszące
świadomość młodzieży w zakresie zdrowotnych konsekwencji
spożywania alkoholu".
01.06.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się