2016-03-02

Szkoły i przedszkola prowadzone przez Miasto Bełchatów

 

L.p. Nazwa instytucji Link do strony
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi

http://szpnr1.home.pl

 

http://www.e-bip.pl/Start/12530

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierzy POW

http://www.sp3.belchatow.pl

 

http://www.e-bip.pl/start/12532

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego

http://www.czworka.info

 

http://e-bip.pl/start/12533

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego

http://www.sp5belchatow.edupage.org

 

http://www.e-bip.pl/start/12534

5. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi

http://sp8belchatow.pl/

 

https://sp8belchatow.bip.gov.pl/

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9

http://www.zspnr9.pl

 

http://e-bip.pl/start/12536

7. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego

http://www.dwunastka.weebly.com

 

http://e-bip.pl/start/12538

8. Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi

http://www.sp13.eu

 

http://e-bip.pl/start/12539

9. III Liceum Ogólnokształcące

http://www.mickiewicz.belchatow.pl

 

http://e-bip.pl/start/12531

10. Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Pod Topolą”

http://www.ps1belchatow.wikom.pl

 

http://ps1belchatow.bip.gov.pl/

11. Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Akademia Bolka i Lolka”

http://ps2belchatow.edupage.org

 

http://ps2belchatow.bip.gov.pl/

12. Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 3

http://www.ps3.belchatow.pl/

 

http://www.bip.ips3belchatow.wikom.pl

13. Przedszkole Samorządowe Nr 4

http://www.ps4belchatow.wikom.pl

 

http://ps4belchatow.bip.gov.pl/

14. Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Jana Brzechwy

http://www.ps5belchatow.wikom.pl

 

http://ps5belchatow.bip.gov.pl/

15. Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. Marii Kownackiej

http://www.ps6belchatow.wikom.pl

 

http://ps6belchatow.bip.gov.pl/

16. Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. Krasnala Hałabały

http://www.ps7belchatow.wikom.pl/

 

http://ps7belchatow.bip.gov.pl/

17. Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Bajkowy Zakątek

https://ps8belchatow.wikom.pl/

 

http://ps8belchatow.bip.gov.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się