2019-02-05

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

ul. Czyżewskiego 7

 

Kierujący: Zbigniew Pożycki

 

Sprawa Numer telefonu Adres e-mail Piętro Numer pokoju
Dyrektor Wydziału 44/733 52 34 z.pozycki@um.belchatow.pl

Parter

119
Utrzymanie dróg, chodników, parkingów, oznakowania 44/733 51 93

d.papuga@um.belchatow.pl

Parter

117
Przekazywanie przyłączy na rzecz Miasta, utrzymanie czystości 44/733 52 33 a.cieslak@um.belchatow.pl

Parter

115
Oświetlenie uliczne, usuwanie azbestu 44/733 52 35 f.kaczor@um.belchatow.pl

Parter

118
Zajęcie pasa drogowego 

44/733 52 36

a.pawlowska@um.belchatow.pl

Parter

117
Zwykłe korzystanie ze środowiska 44/733 51 81 e.smolarz@um.belchatow.pl

Parter

114

Usuwanie drzew i krzewów

Place zabaw

Decyzje środowiskowe, informacja o środowisku

44/733 51 83  a.freus@um.belchatow.pl

Parter

120
Utrzymanie zieleni 44/733 51 80 a.walaszko@um.belchatow.pl

Parter

121

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się