Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Sylwia Witkowska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie
22.05.2017 więcej
Marcin Szymczyk
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie
22.05.2017 więcej
Ewa Kościańska
p.o. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w
Bełchatowie
22.05.2017 więcej
Marek Tokarek
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie
22.05.2017 więcej
Anna Majchrzak
Dyrektor Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie
22.05.2017 więcej
Dorota Pędziwiatr
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
09.05.2016 więcej
Magdalena Forusińska
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Bełchatowie
09.05.2016 więcej
Dorota Kupska
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Bełchatowie
09.05.2016 więcej
Piotr Barasiński
Komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie
09.05.2016 więcej
Beata Piwowarska
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie
09.05.2016 więcej
123