2015-03-27

Szkoły i przedszkola prowadzone przez Miasto Bełchatów

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Renata Szustakiewicz
tel. 44/632-15-96
http://szpnr1.home.pl

http://www.e-bip.pl/Start/12530
sp1@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierzy POW
ul. Sienkiewicza 25
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Beata Walenczak - Frukacz
tel. 44/632-17-92

http://www.sp3.belchatow.pl
http://www.e-bip.pl/start/12532
sp3@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego
ul. Lipowa 11
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Izabela Anioł

tel. 44/632-22-18
http://www.czworka.info
http://e-bip.pl/start/12533
sp4@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego
ul. Szkolna 10
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Ewa Kępa
tel. 44/632-66-14

http://www.sp5belchatow.edupage.org
https://sp5belchatow.bip.gov.pl
sp5@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi
os. Dolnośląskie 112A
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Maria Łazuga
tel. 44/632-22-06

http://sp8belchatow.pl/
https://sp8belchatow.bip.gov.pl/

sp8@belchatow.pl


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9
os. Dolnośląskie 204A i ul. Edwardów 5
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Małgorzata Rupieta
tel. 44/633-46-80, 44/632-42-46

http://www.zspnr9.pl
https://zs-p9belchatow.bip.wikom.pl
sp9@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Witolda Budryka 7
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Agnieszak Ludwiczak-Maszewska
tel. 44/633-64-21

https://sp12belchatow.edupage.org
https://sp12belchatow.bip.gov.pl
sp12@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi
ul. Juliusza Słowackiego 8
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Urszula Dudek - Nitecka
tel. 44/633-41-41

http://www.sp13.eu
http://e-bip.pl/start/12539
sp13@belchatow.pl

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul.
Edwardów 5
97-400 Bełchatów
Dyrektor:
Ewa Mękarska
tel. 44/632-12-63

http://www.mickiewicz.belchatow.pl
http://e-bip.pl/start/12531
lo3@mickiewicz.belchatow.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Pod Topolą
ul. 1 Maja 4a
97-400 Bełchatów
Dyrektor:
Izabela Czaja
tel. 44/632-12-67

http://www.ps1belchatow.wikom.pl
http://ps1belchatow.bip.gov.pl/
ps1@belchatow.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Akademia Bolka i Lolka
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 3
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Anna Łuszcz - Kędziak
tel. 44/633-43-85

http://ps2belchatow.edupage.org
http://ps2belchatow.bip.gov.pl/
ps2@belchatow.pl

Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 3
os. Okrzei 15A
97-400 Bełchatów
Dyrektor:
Aneta Dąbrowska
tel. 44/632-46-41

http://www.ps3.belchatow.pl/
http://www.bip.ips3belchatow.wikom.pl
ps3@belchatow.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 4
os. 1 Maja 8
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Elżbieta Ceglarek

tel. 44/632-26-15
http://www.ps4belchatow.wikom.pl
http://www.bip.ps4belchatow.wikom.pl
ps4@belchatow.pl
 

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Jana Brzechwy
os. Dolnośląskie 222a
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Mirosława Grzybek
tel. 44/633-47-00

http://www.ps5belchatow.wikom.pl
http://www.bip.ps5belchatow.wikom.pl

ps5@
belchatow.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. Marii Kownackiej
ul. Witolda Budryka 12A
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Iwona Skrzypińska
tel. 44/633-63-99
http://www.ps6belchatow. wikom.pl
http://ps6belchatow.bip.gov.pl/

ps6@belchatow.pl


Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. Krasnala Hałabały
ul. Edwardów 31
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Urszula Wilk
tel. 44/632-66-37
http://www.ps7belchatow.wikom.pl

www.bip.ps7belchatow.wikom.pl
ps7@belchatow.pl


Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Bajkowy Zakątek
ul. Szkolna 14
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Renata Karczewska
tel. 44/633-30-88

http://www.ps8belchatow.wikom.pl
www.bip.ps8belchatow.wikom.pl
ps8@belchatow.pl 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się