Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 215/2020 z dnia 30.09.2020 roku
Zarządzenie Nr 215/2020 z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmian w
budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok
09.10.2020 więcej
Uchwała Nr XXVI/186/20 z dnia 30.09.2020 roku
Uchwała Nr XXVI/186/20 z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmian w
budżecie MB na 2020 rok
09.10.2020 więcej
Uchwała Nr XXVI/185/20 z dnia 30.09.2020 roku
Uchwała Nr XXVI/185/20z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej MB na 2020 rok
09.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 196.2020 z dnia 21.09.2020 roku
Zarządzenie Nr 196/2020 P M B z dnia 21.09.2020 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 100/2020 P M B z dnia 10.06.2020
roku w sprawie blokady planowanych wydatków budżetu Miasta
Bełchatowa na 2020 rok
24.09.2020 więcej
Uchwała Nr II.181.2020 RIO z dnia 21.09.2020 roku
Uchwała Nr II/181/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z
dnia 21.09 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z
przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze
2020 roku
24.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr 185.2020 z dnia 28.08.2020 roku
Zarządzenie Nr 185/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia
28.08.2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na
2020 rok
24.09.2020 więcej
Uchwała Nr XXV.181.20 z dnia 27.08.2020 roku
Uchwała Nr XXV/181/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia
27.08.2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na
2020 rok
24.09.2020 więcej
Uchwała Nr XXV.180.20 z dnia 27.08.2020 roku
Uchwała Nr XXV/180/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia
27.08.2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Bełchatowa
24.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr 179.2020 z dnia 25.08.2020 r.
Zarządzenie Nr 179/2020 P M B z dnia 25.08.2020 r. zmieniające
Zarządzenie Nr 100/2020 P M B z dnia 10.06.2020 r. w sprawie
blokady planowanych wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2020
rok
24.09.2020 więcej
sprawozdania z realizacji budżetu za II kwartał 2020 roku
sprawozdania z realizacji budżetu za II kwartał 2020 roku:
RB-27S, RB-28 S, RB-N, RB-Z, Rb-NDS, umorzenia niepodatkowe
10.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się