Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 08.01.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
15.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 444/2017 z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
10.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 443/2017 z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
10.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 440/2017 z dnia 21.12.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
04.01.2018 więcej
Uchwała Nr XLIII/405/17 z dnia 21.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2018 rok
04.01.2018 więcej
Uchwała Nr XLIII/404/17 z dnia 21.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bełchatowa
04.01.2018 więcej
Uchwała Nr XLIII/402/17 z dnia 21.12.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
04.01.2018 więcej
Uchwała Nr XLIII/401/17 z dnia 21.12.2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
04.01.2018 więcej
Uchwała Nr II/297/2017 RIO z dnia 12.12.2017 r.
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu Miasta Bełchatowa
19.12.2017 więcej
Uchwała Nr II/296/2017 RIO z dnia 12.12.2017 r.
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu miasta Bełchatowa
na 2018 rok
19.12.2017 więcej