Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 398/2018 z dnia 30.11.2018 r.
Zarządzenie Nr 398/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
12.12.2018 więcej
Uchwała Nr III/14/18 z dnia 30.11.2018 r.
Uchwała Nr III/14/18 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
12.12.2018 więcej
Uchwała Nr III/13/18 z dnia 30.11.2018 r.
Uchwała Nr III/13/18 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa
12.12.2018 więcej
Projekt WPF Miasta Bełchatowa na lata 2019-2028 wraz z objaśnieniami
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na
lata 2019-2028 wraz z objaśnieniami
26.11.2018 więcej
Projekt budżetu Miasta Bełchatowa na 2019 rok wraz z objaśnieniami
Projekt budżetu Miasta Bełchatowa na 2019 rok wraz z
objaśnieniami
26.11.2018 więcej
Umorzenia niepodatkowe w III kwartale 2018 roku
Decyzje dotyczące umorzeń niepodatkowych należności
budżetowych w III kwartale 2018 roku
15.11.2018 więcej
Umorzenia niepodatkowe w II kwartale 2018 roku
Decyzje dotyczące umorzeń niepodatkowych należności
budżetowych w II kwartale 2018 roku
15.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 372/2018 z dnia 29.10.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
13.11.2018 więcej
Uchwała Nr II/191/2018 RIO z dnia 26.10.2018 r.
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2018 r.
05.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 361/2018 z dnia 19.10.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
31.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się