Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 117/2018 z dnia 30.03.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
06.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLVI/435/18 z dnia 29.03.2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
06.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLVI/436/18 z dnia 29.03.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
06.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLV/420/18 z dnia 22.02.2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
19.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 26.02.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
12.03.2018 więcej
Sprawozdania z realizacji budżetu za IV kwartał 2017 r.
Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za IV kwartał 2017 r.
27.02.2018 więcej
Uchwała Nr II/6/2018 RIO z dnia 30.01.2018 r.
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz
prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bełchatowa
20.02.2018 więcej
Umorzenia niepodatkowe w IV kwartale 2017 roku
Decyzje dotyczące umorzeń niepodatkowych należności
budżetowych w IV kwartale 2017 roku
05.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 26.01.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
01.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 446/2017 z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
31.01.2018 więcej