Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr II/6/2018 RIO z dnia 30.01.2018 r.
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz
prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bełchatowa
20.02.2018 więcej
Umorzenia niepodatkowe w IV kwartale 2017 roku
Decyzje dotyczące umorzeń niepodatkowych należności
budżetowych w IV kwartale 2017 roku
05.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 26.01.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
01.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 446/2017 z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
31.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 08.01.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
15.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 444/2017 z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
10.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 443/2017 z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
10.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 440/2017 z dnia 21.12.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
04.01.2018 więcej
Uchwała Nr XLIII/405/17 z dnia 21.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2018 rok
04.01.2018 więcej
Uchwała Nr XLIII/404/17 z dnia 21.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bełchatowa
04.01.2018 więcej