Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019 r. na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych Prezydent Miasta Bełchatowa podaje do
publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta
Bełchatowa za II kwartał 2019 roku oraz o
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych, o których mowa w art. 60.
07.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 252/2019 z dnia 30.07.2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok
07.08.2019 więcej
Sprawozdania z realizacji budżetu za II kwartał 2019 r.
Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za II kwartał
2019 r.
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 211/2019 z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
09.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 210/2019 z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie zmian z budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok
09.07.2019 więcej
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r. na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta Bełchatowa
podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za I kwartał 2019 roku oraz o
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych, o których mowa w art. 60.
09.07.2019 więcej
Wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2018 rok
Uchwała Nr XXII.71.19 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Bełchatowa za 2018 rok
08.07.2019 więcej
Uchwała Nr II/155/2019 RIO z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie sprostowania błędu w uchwale dotyczącej sprawozdania
Prezydenta Miasta Bełchatowa z wykonania budżetu za 2018 rok
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII/81/19 z dnia 27.06.2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok
03.07.2019 więcej
Uchwała Nr XII/80/19 z dnia 27.06.2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
03.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się