Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 4016

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień ablonka ablonka 2021-08-03 zobacz
2 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia UPerlinska UPerlinska 2021-08-03 zobacz
3 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia UPerlinska UPerlinska 2021-08-03 zobacz
4 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości ... UPerlinska UPerlinska 2021-08-02 zobacz
5 Informacja o wyniku przetargu UPerlinska UPerlinska 2021-08-02 zobacz
6 Informacja o wyniku przetargu UPerlinska UPerlinska 2021-07-30 zobacz
7 Budowa oświetlenia ul. J. Halupczoka i odc. ul. Różanej Małgorzata Bajer 2021-07-29 zobacz
8 Zarządzenie Nr 219/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. wsmuzna wsmuzna 2021-07-29 zobacz
9 Zarządzenie Nr 218/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. wsmuzna wsmuzna 2021-07-29 zobacz
10 Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. wsmuzna wsmuzna 2021-07-29 zobacz
11 Zarządzenie Nr 216/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. wsmuzna wsmuzna 2021-07-29 zobacz
12 Zarządzenie Nr 215/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. wsmuzna wsmuzna 2021-07-29 zobacz
13 Zarządzenie Nr 214/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. wsmuzna wsmuzna 2021-07-29 zobacz
14 Zarządzenie Nr 213/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. wsmuzna wsmuzna 2021-07-29 zobacz
15 Zarządzenie Nr 212/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. wsmuzna wsmuzna 2021-07-29 zobacz
16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia UPerlinska UPerlinska 2021-07-27 zobacz
17 Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów z 21.07.2021 EWA WOLNA 2021-07-23 zobacz
18 sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2021 roku MFraj58 MFraj58 2021-07-22 zobacz
19 Zarządzenie Nr 211/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. wsmuzna wsmuzna 2021-07-21 zobacz
20 Zarządzenie Nr 210/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. wsmuzna wsmuzna 2021-07-21 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się